titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

Pakket: alle 29 liedjes van Reformatorisch

plaatje_pakket_2_religieus_reformatorisch
€ 13,25 • 37 Op U mijn heiland blijf ik hopen
 • 38 Hoor de eng'len zingen d'eer
 • 39 Komt verwondert u hier mensen
 • 40 Daar is uit 's werelds duistre wolken
 • 41 Ik kniel aan uwe kribbe neer
 • 42 Nu daagt het in het oosten
 • 43 Mijn verlosser hangt aan 't kruis
 • 44 Meester men zoekt u wijd en zijd
 • 45 Wij knielen voor uw zetel neer
 • 46 De Heer is mijn herder
 • 47 Van u zijn alle dingen
 • 48 Eer zij God in onze dagen
 • 49 O hoofd bedekt met wonden
 • 50 Op bergen en in dalen
 • 51 Grote God, wij loven u
 • 52 Lof zij den Heer
 • 53 't Hijgend hert
 • 54 God heb ik lief
 • 55 Geef mij kracht
 • 56 Heer wees mijn gids
 • 57 Wij hebben een sterke stad
 • 58 Er is een roos ontsprongen
 • 59 Dankt, dankt nu allen God
 • 60 Neem mijn leven
 • 61 Ere zij aan God de vader
 • 62 Wat de toekomst brengen moge
 • 63 O Heer, die onze Vader zijt
 • 64 Jezus, leven van mijn leven
 • 65 U zij de glorie

  Totaal  29 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 3 Mb

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2023 Stichting Kleurmuziek