titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

Pakket: alle 36 liedjes van Alles wordt nieuw

plaatje_pakket_1_religieus_alles_w_nieuw
€ 16,75 • 1 Lied van het begin
 • 2 Noach
 • 3 De toren van Babel
 • 4 Jacob in het huis van God
 • 5 De dromen
 • 6 De uittocht
 • 7 De doortocht
 • 8 Reus Goliath
 • 9 Jona en de grote vis
 • 10 De wijzen
 • 11 Lied van de bruiloft te Kana
 • 12 Abraham
 • 13 Een vader had twee zonen
 • 14 De herder
 • 15 Zacheüs
 • 16 Paaslied
 • 17 De Heer is waarlijk opgestaan
 • 18 't Is feest vandaag
 • 19 Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
 • 20 Samen delen
 • 21 Mozes' moeder zingt
 • 22 Zomaar te gaan
 • 23 Simson
 • 24 Samuel
 • 25 Gloria in Excelcis Deo
 • 26 Wij hebben op de fluit gespeeld
 • 27 Barmhartige Samaritaan
 • 28 Laat de kind'ren tot mij komen
 • 29 Bartimeüs
 • 30 Morgenlied
 • 31 Samen spelen
 • 32 Als je geen liefde hebt voor elkaar
 • 33 Cantate
 • 34 Jezus, diep in de woestijn
 • 35 Hemelvaart
 • 36 Waar zou de stad van de vrede zijn?

  Totaal 36 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 4 MbStichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek