Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

alles_wordt_nieuw_verbeterd

De Bijbelverhalen en –versjes die Hanna Lam  schreef waren aanvankelijk voor haar eigen kinderen bestemd. Wim ter Burg, muziekdocent en componist, voorzag de verzen van aansprekende melodieën en gebruikte de Bijbelliederen aanvankelijk vooral voor zijn kinderkoren.
De liederen onderscheidden zich van de Christelijke kinderliederen in die tijd, waarmee vooral geloofskennis, dogma’s en ethisch inzicht werd overgedragen. De liederen voorzagen in een grote behoefte omdat ze dicht bij de Bijbeltekst bleven, geen evangeliserende boodschap bevatten, makkelijk in het gehoor lagen en goed (mee)zingbaar waren.

U kunt kiezen uit het samengestelde pakket en daaronder uit alle losse kleurmuziek titels.

Op www.onbeperktgeloven.nl vindt je informatie en wordt tegemoet gekomen aan vragen die kunnen leven als het gaat om geloven en mensen met een (soms ernstige) verstandelijke beperking. Zij richten zich daarbij zowel op de mens met een beperking en hun omgeving, als op de geloofsgemeenschappen. Van harte aanbevolen !

Product Prijs
Pakket: alle 36 liedjes van Alles wordt nieuw € 16,75

In winkelwagen
1 Lied van het begin € 0,50

In winkelwagen
2 Noach € 0,50

In winkelwagen
3 De toren van Babel € 0,50

In winkelwagen
4 Jacob in het huis van God € 0,50

In winkelwagen
5 De dromen € 0,50

In winkelwagen
6 De uittocht € 0,50

In winkelwagen
7 De doortocht € 0,50

In winkelwagen
8 Reus Goliath € 0,50

In winkelwagen
9 Jona en de grote vis € 0,50

In winkelwagen
10 De wijzen € 0,50

In winkelwagen
11 Lied van de bruiloft te Kana € 0,50

In winkelwagen
12 Abraham € 0,50

In winkelwagen
13 Een vader had twee zonen € 0,50

In winkelwagen
14 De herder € 0,50

In winkelwagen
15 Zacheüs € 0,50

In winkelwagen
16 Paaslied € 0,50

In winkelwagen
17 De Heer is waarlijk opgestaan € 0,50

In winkelwagen
18 't Is feest vandaag € 0,50

In winkelwagen
19 Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde € 0,50

In winkelwagen
20 Samen delen € 0,50

In winkelwagen
21 Mozes' moeder zingt € 0,50

In winkelwagen
22 Zomaar te gaan € 0,50

In winkelwagen
23 Simson € 0,50

In winkelwagen
24 Samuel € 0,50

In winkelwagen
25 Gloria in Excelcis Deo € 0,50

In winkelwagen
26 Wij hebben op de fluit gespeeld € 0,50

In winkelwagen
27 Barmhartige Samaritaan € 0,50

In winkelwagen
28 Laat de kind'ren tot mij komen € 0,50

In winkelwagen
29 Bartimeüs € 0,50

In winkelwagen
30 Morgenlied € 0,50

In winkelwagen
31 Samen spelen € 0,50

In winkelwagen
32 Als je geen liefde hebt voor elkaar € 0,50

In winkelwagen
33 Cantate € 0,50

In winkelwagen
34 Jezus, diep in de woestijn € 0,50

In winkelwagen
35 Hemelvaart € 0,50

In winkelwagen
36 Waar zou de stad van de vrede zijn? € 0,50

In winkelwagen
Resultaten 1 - 37 van 37

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek