Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

zzcat_evangelische_liedbundel

Alle 509 liederen van de Evangelische Liedbundel 2005 in kleurmuziek.  Vanaf 2020-2022 is aan dit project door 4 vrijwilligers gewerkt.  

U kunt kiezen uit de samengestelde pakketten en daaronder alle losse kleurmuziek titels.

Op www.onbeperktgeloven.nl vindt je informatie en wordt tegemoet gekomen aan vragen die kunnen leven als het gaat om geloven en mensen met een (soms ernstige) verstandelijke beperking. Zij richten zich daarbij zowel op de mens met een beperking en hun omgeving, als op de geloofsgemeenschappen. Van harte aanbevolen !

Product Prijs
Pakket 1: 127 liederen nr.1-127 uit de Evangelische Liedbundel 2005 € 49,50

In winkelwagen
Pakket 2: 127 liederen nr.128-255 uit de Evangelische Liedbundel 2005 € 49,50

In winkelwagen
Pakket 3: 127 liederen nr. 256-383 uit de Evangelische Liedbundel 2005 € 49,50

In winkelwagen
Pakket 4: 127 liederen nr. 384-509 uit de Evangelische Liedbundel 2005 € 49,50

In winkelwagen
pakket 5: alle 509 liederen, de gehele Evangelische Liedbundel met bijna 70 % korting (= € 0,15 per lied) € 76,00

In winkelwagen
1 O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam € 0,50

In winkelwagen
2 HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde € 0,50

In winkelwagen
3 U zal ik loven, Heer € 0,50

In winkelwagen
4a Bewaar mij, o God € 0,50

In winkelwagen
4b For You are my God € 0,50

In winkelwagen
5 Wie is God behalve onze HEER? € 0,50

In winkelwagen
6 De HERE is mijn herder € 0,50

In winkelwagen
7a De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil € 0,50

In winkelwagen
7c De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil € 0,50

In winkelwagen
8 Als een hert dat verlangt naar water € 0,50

In winkelwagen
9 God is ons een toevlucht en sterkte € 0,50

In winkelwagen
10 Create in me a clean heart € 0,50

In winkelwagen
11 Wees mij genadig € 0,50

In winkelwagen
12 Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God € 0,50

In winkelwagen
13 Heel mijn ziel roept naar U € 0,50

In winkelwagen
14 Uw liefde en goedheid € 0,50

In winkelwagen
14 Thy loving kindness € 0,50

In winkelwagen
15 God zij ons genadig € 0,50

In winkelwagen
16 Heel de aarde jubelt en juicht € 0,50

In winkelwagen
17 Wie in de schaduw Gods mag wonen € 0,50

In winkelwagen
18 De HERE is Koning € 0,50

In winkelwagen
19 Zing voor de HEER € 0,50

In winkelwagen
20 Jismechoe hasjammajiem € 0,50

In winkelwagen
21 De HEER regeert € 0,50

In winkelwagen
22 Zingt een nieuw lied, alle landen € 0,50

In winkelwagen
23 Juicht de HERE, gij ganse aarde € 0,50

In winkelwagen
24 Juicht aarde, juicht alom de HEER € 0,50

In winkelwagen
25 Looft de HERE mijn ziel € 0,50

In winkelwagen
26 Gij dienaars van Hem € 0,50

In winkelwagen
27 Gewillig zal uw volk zijn € 0,50

In winkelwagen
28 Halleluja! Ik zal de HERE van ganser harte loven € 0,50

In winkelwagen
29 God heb ik lief, Hij hoort mijn stem € 0,50

In winkelwagen
30 Looft de HERE, alle gij volken € 0,50

In winkelwagen
31 Laudate omnes gentes € 0,50

In winkelwagen
32 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (ELB) € 0,50

In winkelwagen
33 HERE, mijn hart is niet hovaardig € 0,50

In winkelwagen
34a Hinnee matov oema najiem € 0,50

In winkelwagen
34b Hinnee matov oema najiem € 0,50

In winkelwagen
35 Komt prijst de HEER € 0,50

In winkelwagen
36 Schepper en Koning € 0,50

In winkelwagen
37 Prijs de HEER met blijde galmen € 0,50

In winkelwagen
38 Israel, verheug u in uw maker € 0,50

In winkelwagen
39 Halleluja, looft God in zijn heiligdom € 0,50

In winkelwagen
40 In het begin lag de aarde verloren € 0,50

In winkelwagen
41 Eenmaal, toen alle dieren kwamen € 0,50

In winkelwagen
42 Abraham, Abraham, verlaat je land € 0,50

In winkelwagen
43a De scepter zal van Juda niet wijken € 0,50

In winkelwagen
43b Heer, wij komen allen samen € 0,50

In winkelwagen
44 De koning van Egypteland € 0,50

In winkelwagen
45 Sj'ma Jisraeel € 0,50

In winkelwagen
46 Dit is het lied van de man die overwon € 0,50

In winkelwagen
47 De dorre vlakten der woestijnen € 0,50

In winkelwagen
48 De steppe zal bloeien € 0,50

In winkelwagen
49 Ik zal mijn water gieten € 0,50

In winkelwagen
50 Dwalende schapen  € 0,50

In winkelwagen
50 All we like sheep € 0,50

In winkelwagen
51 Zelfs als de bergen wijken en wank'len (Quant les montages s'éloigneraient) € 0,50

In winkelwagen
52 Daar komt de man uit Anatot € 0,50

In winkelwagen
53 Heel de schepping, prijs de Heer € 0,50

In winkelwagen
54 Waarom, waarom? € 0,50

In winkelwagen
55 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd € 0,50

In winkelwagen
56 Al zou de vijgenboom niet bloeien € 0,50

In winkelwagen
57 Roeach € 0,50

In winkelwagen
58 Zoekt eerst het Koninkrijk van God € 0,50

In winkelwagen
59 Weest niet bezorgd € 0,50

In winkelwagen
60 Komt tot Mij € 0,50

In winkelwagen
61 Gods liefde is te groot € 0,50

In winkelwagen
62 Als een wijngaard € 0,50

In winkelwagen
63 Met lampen voor het feest gereed € 0,50

In winkelwagen
64 Als Hij komt in zijn luister € 0,50

In winkelwagen
65 't Is middernacht, en in de hof € 0,50

In winkelwagen
66 Eén ding hebben wij maar nodig € 0,50

In winkelwagen
67 Een klacht klinkt uit Gods Vaderhart € 0,50

In winkelwagen
68 Zoon van David, kijk naar mij € 0,50

In winkelwagen
69 Want alzo lief € 0,50

In winkelwagen
70 Zij was op zoek naar het geheim € 0,50

In winkelwagen
71 Ik ben het levende brood € 0,50

In winkelwagen
72 Meester, tot wie zouden wij gaan? € 0,50

In winkelwagen
73 Waar zal ik heen gaan? € 0,50

In winkelwagen
74 Een nieuw gebod (A new commandment) € 0,50

In winkelwagen
75 Jezus die wist dat zijn uur gekomen was € 0,50

In winkelwagen
76 Mijn vrede laat Ik u (My peace I leave you) € 0,50

In winkelwagen
77 U bent de wijnstok € 0,50

In winkelwagen
78 Het is volbracht € 0,50

In winkelwagen
79 Vrede zij u € 0,50

In winkelwagen
80 Geen andere naam € 0,50

In winkelwagen
81 Zing met ons mee uit alle macht € 0,50

In winkelwagen
82 God die ons heeft voorzien € 0,50

In winkelwagen
83 Heer Jezus, uw genade € 0,50

In winkelwagen
84 Met Christus ben ik gekruisigd € 0,50

In winkelwagen
85 Zegen zij de God en Vader (Blessed be the God and Father) € 0,50

In winkelwagen
86 Bekleedt u met de nieuwe mens € 0,50

In winkelwagen
87 Zonen van Gods zonlicht (Children of the daytime) € 0,50

In winkelwagen
88 Wij zingen, Vader, U ter eer € 0,50

In winkelwagen
89 Christus, Gods Zoon en Gods gelijke € 0,50

In winkelwagen
90 Wat mij dierbaar was € 0,50

In winkelwagen
91 Weest blij te allen tijde € 0,50

In winkelwagen
92 Er is maar één God € 0,50

In winkelwagen
93 De zaligheid is van God € 0,50

In winkelwagen
94 De lof, de heerlijkheid, de kracht € 0,50

In winkelwagen
95 Ik zag een wonderlijke stroom € 0,50

In winkelwagen
96 En de Geest en de bruid € 0,50

In winkelwagen
97 Bereidt de weg van de Heer € 0,50

In winkelwagen
98 Mijn ziel maakt groot de Heer (van Setten) € 0,50

In winkelwagen
99 Op aarde plant het kwaad zich voort € 0,50

In winkelwagen
100 Donker de nacht € 0,50

In winkelwagen
101 Ere zij God € 0,50

In winkelwagen
102 Heil'ge nacht, u groeten wij € 0,50

In winkelwagen
103 In Bethlehems stal lag Christus de Heer € 0,50

In winkelwagen
104 Jezus, Koning, Redder, Heer € 0,50

In winkelwagen
105 't Licht dezer wereld is reddend verschenen € 0,50

In winkelwagen
106 Midden in de winternacht € 0,50

In winkelwagen
107 Wilt Gij hier op aarde slapen € 0,50

In winkelwagen
108 Zingt nu met verheugde geest € 0,50

In winkelwagen
109 Al wie dolend in het donker € 0,50

In winkelwagen
110 Het licht van de Heer € 0,50

In winkelwagen
111 Mildheid en majesteit € 0,50

In winkelwagen
112 Laat ons het leven van de Heer € 0,50

In winkelwagen
113 Hoor hoe een held're stem weerklinkt € 0,50

In winkelwagen
114 Als ik in gedachten sta € 0,50

In winkelwagen
115 Geeft ere de Here € 0,50

In winkelwagen
116 Glorie zij aan Jezus € 0,50

In winkelwagen
117 Het is volbracht € 0,50

In winkelwagen
118 Hij kwam bij ons, heel gewoon € 0,50

In winkelwagen
119 Liefde was het, onuitputt'lijk € 0,50

In winkelwagen
120 Wij roemen 't Kruis € 0,50

In winkelwagen
121 O Heer, hoe zwaar hebt Gij gestreden € 0,50

In winkelwagen
122 Daar juicht een toon € 0,50

In winkelwagen
123 De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer € 0,50

In winkelwagen
124 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt € 0,50

In winkelwagen
125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft € 0,50

In winkelwagen
126 Halleluja, halleluja, aanbidt de verrezen Heer € 0,50

In winkelwagen
127 Halleluja, Jezus Christus leeft! € 0,50

In winkelwagen
128 Laat ons loven, laat ons juichen € 0,50

In winkelwagen
129 Hij, wie men door de marteldood € 0,50

In winkelwagen
130 Juicht, want Jezus is Heer € 0,50

In winkelwagen
131 Nu is het Pasen - Jezus leeft € 0,50

In winkelwagen
132 U zij de glorie opgestane Heer € 0,50

In winkelwagen
133 Thomas heeft Jezus niet gezien € 0,50

In winkelwagen
134 U, Vader van de lichten € 0,50

In winkelwagen
135 Wat zoekt gij hier? € 0,50

In winkelwagen
136 Wij groeten u, o dag der dagen € 0,50

In winkelwagen
137 Omdat Hij leeft € 0,50

In winkelwagen
138 Heer, U draagt de hoogste kroon € 0,50

In winkelwagen
139 Jezus, wij verhogen U € 0,50

In winkelwagen
Resultaten 1 - 150 van 527

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek