Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

zzcat_evangelische_liedbundel

Alle 509 liederen van de Evangelische Liedbundel 2005 in kleurmuziek.  Vanaf 2020-2022 is aan dit project door 4 vrijwilligers gewerkt.  

U kunt kiezen uit de samengestelde pakketten en daaronder alle losse kleurmuziek titels.

Op www.onbeperktgeloven.nl vindt je informatie en wordt tegemoet gekomen aan vragen die kunnen leven als het gaat om geloven en mensen met een (soms ernstige) verstandelijke beperking. Zij richten zich daarbij zowel op de mens met een beperking en hun omgeving, als op de geloofsgemeenschappen. Van harte aanbevolen !

Product Prijs
140 Kroon Hem met gouden kroon € 0,50

In winkelwagen
141 U hebt de overwinning behaald € 0,50

In winkelwagen
142 Majesteit, groot is zijn majesteit € 0,50

In winkelwagen
143 Majesteit, Koning in eeuwigheid € 0,50

In winkelwagen
144 De Geest des Heren die het leven € 0,50

In winkelwagen
145 Geest der waarheid, moge Uw licht € 0,50

In winkelwagen
146 Kom, o Heil'ge Geest van God € 0,50

In winkelwagen
147 Heer, ik hoor van rijke zegen € 0,50

In winkelwagen
148 Heilige Geest van God € 0,50

In winkelwagen
149 Laat ons de Heer aanbidden € 0,50

In winkelwagen
150 Ruis, o Godsstroom der genade € 0,50

In winkelwagen
151 Veni Creator Spiritus (van Setten) € 0,50

In winkelwagen
152 Veni sancte Spiritus € 0,50

In winkelwagen
153 Welkom, Heil'ge geest van God € 0,50

In winkelwagen
154 Zend réveil, Heer € 0,50

In winkelwagen
155 De aarde is van God € 0,50

In winkelwagen
156 De mens leeft niet alleen op aarde € 0,50

In winkelwagen
157 Gebeden en liederen aan tafel € 0,50

In winkelwagen
158 Hemel aarde, lucht en zee € 0,50

In winkelwagen
159 Here mijn God, almachtige God € 0,50

In winkelwagen
160 Jezus is Heer / Jezus is Lord € 0,50

In winkelwagen
160 Jezus is Lord / Jezus is Heer € 0,50

In winkelwagen
161 Komt, laat ons vrolijk zingen € 0,50

In winkelwagen
162 O God van hemel, zee en aard € 0,50

In winkelwagen
163 Zie ik sterren aan de hemel staan € 0,50

In winkelwagen
164 Wij ploegen en wij zaaien € 0,50

In winkelwagen
165 God heeft Adam diep doen slapen € 0,50

In winkelwagen
166 Vader, U loven wij € 0,50

In winkelwagen
167 Wees mijn vooruitzicht (Be Thou my vision) € 0,50

In winkelwagen
167 Be Thou my vision (Wees mijn vooruitzicht) € 0,50

In winkelwagen
168 Dank U voor deze nieuwe morgen € 0,50

In winkelwagen
169 Er is geen grens € 0,50

In winkelwagen
170 Groot is uw trouw, o Heer € 0,50

In winkelwagen
171 Als alles duister is (Dans nos obscurités ) € 0,50

In winkelwagen
171 Dans nos obscurités / Als alles duister is € 0,50

In winkelwagen
172 Blijf bij ons, Heer, wanneer de nacht zal komen € 0,50

In winkelwagen
173 Jezus u bent het licht (Jésus le Christ, lumière intérieure) € 0,50

In winkelwagen
173 Jésus le Christ, lumière intérieure € 0,50

In winkelwagen
174 Leid, vriend'lijk Licht € 0,50

In winkelwagen
175 Stilte over alle landen € 0,50

In winkelwagen
176 Christus, U zij geprezen € 0,50

In winkelwagen
177 Halleluja, prijs de Onbegonnen' € 0,50

In winkelwagen
178 Als ik maar weet, dat hier mijn weg € 0,50

In winkelwagen
179 De zon schijnt in mijn ziel vandaag € 0,50

In winkelwagen
180 'k Ben een koninklijk kind € 0,50

In winkelwagen
181 De Heer is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun € 0,50

In winkelwagen
182 Dit wil ik zijn € 0,50

In winkelwagen
183 Dit weet ik zeker € 0,50

In winkelwagen
184 Ik wandel in het licht met Jezus € 0,50

In winkelwagen
185 Leer mij Uw weg, o Heer € 0,50

In winkelwagen
186a Leid mij, Heer, o machtig Heiland € 0,50

In winkelwagen
186b Wees mijn Leidsman, trouwe Here € 0,50

In winkelwagen
187 't Scheepke onder Jezus' hoede € 0,50

In winkelwagen
188 'k Stel mijn vertrouwen € 0,50

In winkelwagen
189a Vaste rots van mijn behoud € 0,50

In winkelwagen
191 Veilig in Jezus' armen € 0,50

In winkelwagen
192 Als God zijn stem doet horen € 0,50

In winkelwagen
193 De levende God zij eeuwige eer € 0,50

In winkelwagen
194 Er is een stad voor vriend en vreemde € 0,50

In winkelwagen
195 Gods volk wordt uitgeleid € 0,50

In winkelwagen
196 He that keepeth Israel € 0,50

In winkelwagen
197 Jubel, jubel dochter Sions € 0,50

In winkelwagen
198 Mijn volk, nooit zal Ik u vergeten € 0,50

In winkelwagen
199 Pray for the peace of Jerusalem € 0,50

In winkelwagen
200 Sta op! O Israël / Awake O Israel € 0,50

In winkelwagen
201 Sta op, o kinderen van Israël € 0,50

In winkelwagen
202 Een stroom van ongerechtigheid € 0,50

In winkelwagen
203 Genade, zo oneindig groot € 0,50

In winkelwagen
204 Hij vergaf mijn schuld in Jezus' Naam € 0,50

In winkelwagen
205 Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt € 0,50

In winkelwagen
206 Hoe kom ik van zonden vrij? € 0,50

In winkelwagen
207 I have decided / Ik heb besloten € 0,50

In winkelwagen
208 Jezus, mijn Heer, zal nooit mij begeven € 0,50

In winkelwagen
209 Kom in mijn hart € 0,50

In winkelwagen
210 Mijn hart zingt een lief'lijke melodie € 0,50

In winkelwagen
211 Zoals ik ben € 0,50

In winkelwagen
212 Heer, wat een voorrecht € 0,50

In winkelwagen
213 Ik wil jou van harte dienen € 0,50

In winkelwagen
214 Jezus geeft een loflied in ons hart € 0,50

In winkelwagen
215 O wil toch de hemel scheuren € 0,50

In winkelwagen
216 Praise God for the body € 0,50

In winkelwagen
217 U maakt ons één € 0,50

In winkelwagen
218 Samen in de naam van Jezus € 0,50

In winkelwagen
219 Ubi caritas € 0,50

In winkelwagen
220 'k Ben een schip in de storm € 0,50

In winkelwagen
221 Geprezen zij de Here € 0,50

In winkelwagen
222 El Senyor € 0,50

In winkelwagen
223 Ga niet alleen door 't leven € 0,50

In winkelwagen
224 God wijst mij de weg € 0,50

In winkelwagen
225 Heer, raak mijn hart aan € 0,50

In winkelwagen
226 Heer, ik kom tot U (De kracht van Uw liefde) € 0,50

In winkelwagen
227 Heer, U leidde mij in de wildernis € 0,50

In winkelwagen
228 Heer, U staat in ons midden € 0,50

In winkelwagen
229 I heard the voice of Jesus say € 0,50

In winkelwagen
230 U bent mijn schuilplaats Heer € 0,50

In winkelwagen
231 I will change your name € 0,50

In winkelwagen
232 Is hier een hart, door vrees benard € 0,50

In winkelwagen
233 Koester nimmer de gedachte € 0,50

In winkelwagen
234 Mijn leven is een weefsel € 0,50

In winkelwagen
235 Neem, Heer, mijn beide handen € 0,50

In winkelwagen
236 O, laat Gods Zoon je thans omhullen € 0,50

In winkelwagen
237 Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was € 0,50

In winkelwagen
238 Vader, daal nu met Uw Geest neer € 0,50

In winkelwagen
239 Wees stil en weet € 0,50

In winkelwagen
240 Zoals een arm vertroostend om mij heen € 0,50

In winkelwagen
241 Wees stil voor het aangezicht van God € 0,50

In winkelwagen
242 Zo vriendelijk en veilig als het licht € 0,50

In winkelwagen
243 'k Zegen U Heer € 0,50

In winkelwagen
244a Een vaste burg is onze God € 0,50

In winkelwagen
245 Glorie aan God € 0,50

In winkelwagen
246 Ik bouw op U € 0,50

In winkelwagen
247 In Gods overwinning € 0,50

In winkelwagen
248 Jezus, Jezus, Overwinnaar € 0,50

In winkelwagen
249 Door uw genade, Vader € 0,50

In winkelwagen
250 Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen € 0,50

In winkelwagen
251 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig € 0,50

In winkelwagen
252 Wij zijn hier bijeen in Jezus' Naam € 0,50

In winkelwagen
253 Genade en vrede € 0,50

In winkelwagen
254 Ere zij de Vader en de Zoon € 0,50

In winkelwagen
255 Kaars op de standaard € 0,50

In winkelwagen
256 Kyrie eleison (Russisch Orthodox) € 0,50

In winkelwagen
257 Vader, U zij glorie € 0,50

In winkelwagen
258 Er zij de God in de hemel € 0,50

In winkelwagen
259 Gloria in exelsis Deo € 0,50

In winkelwagen
260 Wij kiezen voor de vrijheid € 0,50

In winkelwagen
261 Aan Uw voeten Heer € 0,50

In winkelwagen
262 Uw Woord is een lamp voor mijn voet € 0,50

In winkelwagen
263 Door de wereld gaat een woord € 0,50

In winkelwagen
264 Licht en wijsheid € 0,50

In winkelwagen
265 Alleluia € 0,50

In winkelwagen
266 Offer glorie en lofzang € 0,50

In winkelwagen
267 U komt de lof toe € 0,50

In winkelwagen
268 Magnificat (Taizé) € 0,50

In winkelwagen
269 Wij leggen onze gaven € 0,50

In winkelwagen
270 Ga nu heen in vrede € 0,50

In winkelwagen
271 De HEER zegene u € 0,50

In winkelwagen
272 De HERE zegene en behoede u € 0,50

In winkelwagen
273 Amen (lied) € 0,50

In winkelwagen
274a Ik geloof in God de Vader (van Westering) € 0,50

In winkelwagen
275 'k Heb geloofd en daarom zing ik € 0,50

In winkelwagen
276 Ik geloof in God, de Vader, Schepper € 0,50

In winkelwagen
277 Naam van Jezus, erewoord € 0,50

In winkelwagen
278 Laat de kind'ren tot mij komen € 0,50

In winkelwagen
279 Wij blijven geloven € 0,50

In winkelwagen
280 Kind, wij dragen je op handen € 0,50

In winkelwagen
281 Mijn lieve kleine kindje € 0,50

In winkelwagen
282 Zijt gij gedoopt in Christus' dood € 0,50

In winkelwagen
283 Christus die verrezen is € 0,50

In winkelwagen
284 Eet het brood met mij € 0,50

In winkelwagen
285 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren € 0,50

In winkelwagen
Resultaten 151 - 300 van 527

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek