Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

zzcat_evangelische_liedbundel

Alle 509 liederen van de Evangelische Liedbundel 2005 in kleurmuziek.  Vanaf 2020-2022 is aan dit project door 4 vrijwilligers gewerkt.  

U kunt kiezen uit de samengestelde pakketten en daaronder alle losse kleurmuziek titels.

Op www.onbeperktgeloven.nl vindt je informatie en wordt tegemoet gekomen aan vragen die kunnen leven als het gaat om geloven en mensen met een (soms ernstige) verstandelijke beperking. Zij richten zich daarbij zowel op de mens met een beperking en hun omgeving, als op de geloofsgemeenschappen. Van harte aanbevolen !

Product Prijs
286 Gedachtenis aan Jezus € 0,50

In winkelwagen
287 Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer € 0,50

In winkelwagen
288 Heilig, heilig heilig, Heer € 0,50

In winkelwagen
289 Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is € 0,50

In winkelwagen
290 Het brood dat ons voor ogen staat € 0,50

In winkelwagen
291 Wat ik neem en eet als brood € 0,50

In winkelwagen
292 Ik zal er zijn voor jou € 0,50

In winkelwagen
293 Wees welkom al gij heiligen van ouds € 0,50

In winkelwagen
294 Wie kent er niet het oud verhaal € 0,50

In winkelwagen
295 Wij worden genodigd aan tafel te gaan € 0,50

In winkelwagen
296 Bleibet hier € 0,50

In winkelwagen
297 Hier in uw heiligdom € 0,50

In winkelwagen
298 Ik kom in Uw heiligdom binnen € 0,50

In winkelwagen
299 Welk een vriend is onze Jezus € 0,50

In winkelwagen
300 Mon âme se repose € 0,50

In winkelwagen
301 Heer, Gij hebt dit lieve leven, ons gegeven € 0,50

In winkelwagen
302 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed € 0,50

In winkelwagen
303 Heer, ontferm U over ons € 0,50

In winkelwagen
304 Vader, vol van vrees en schaamte € 0,50

In winkelwagen
305 Jezus Christus, Heer en Hoofd € 0,50

In winkelwagen
306 O Heer, de nacht komt over ons € 0,50

In winkelwagen
307 Wij die met eigen ogen € 0,50

In winkelwagen
308 Doorgrond mijn hart € 0,50

In winkelwagen
309 Geef mij uw licht € 0,50

In winkelwagen
310 Geest van God, maak in dit uur € 0,50

In winkelwagen
311 Heer, doorgrond mijn hart € 0,50

In winkelwagen
312 Jezus vol liefde € 0,50

In winkelwagen
313 Heer, ik geef m' aan U volkomen € 0,50

In winkelwagen
314 Maak mij rein voor U € 0,50

In winkelwagen
315 U die mij geschapen hebt € 0,50

In winkelwagen
316 O God, die mij hebt vrijgekocht € 0,50

In winkelwagen
317 O Heer, kom met uw stille kracht € 0,50

In winkelwagen
318 Voor de allerhoogste Heer € 0,50

In winkelwagen
319a Heer, ontferm U (ELB) € 0,50

In winkelwagen
319b Heer, onze God € 0,50

In winkelwagen
319c Kyrie eleison (ELB) € 0,50

In winkelwagen
320 Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen € 0,50

In winkelwagen
321 Dank U, Vader in de hemel € 0,50

In winkelwagen
322 Heer, wij brengen onze kinderen bij U € 0,50

In winkelwagen
323 Laat uw vlam steeds branden € 0,50

In winkelwagen
324 Laten wij met vreugde en dankbaarheid zingen € 0,50

In winkelwagen
325 Onze Vader in de Hemel € 0,50

In winkelwagen
326 Van 't westen daalt het avondrood € 0,50

In winkelwagen
327a Tel uw zegeningen € 0,50

In winkelwagen
327b Ja onze God is een God die gebeden verhoort € 0,50

In winkelwagen
328 Breng dank aan de Eeuwige € 0,50

In winkelwagen
329 Heer 'k wil U danken, U loven en prijzen € 0,50

In winkelwagen
330 Wij zijn met heel ons hart bij U € 0,50

In winkelwagen
331 Bless the Lord, my soul / Prijs de Heer, mijn ziel € 0,50

In winkelwagen
332 Baroech Haba beSjeem Adonaj € 0,50

In winkelwagen
333 Blessed be the Lord God € 0,50

In winkelwagen
334 Eer aan de Vader € 0,50

In winkelwagen
335 Geef eer aan God in de hoge € 0,50

In winkelwagen
336 Geprezen zij God op zijn heilige troon € 0,50

In winkelwagen
337 Glorie, glorie, glorie aan het Lam € 0,50

In winkelwagen
338 God is goed, komt zingt en jubelt € 0,50

In winkelwagen
339 God woont in de lofzang € 0,50

In winkelwagen
340 He is the Lord of Glory € 0,50

In winkelwagen
341 Heer God, U loven wij € 0,50

In winkelwagen
342 Heer, ik prijs Uw grote Naam € 0,50

In winkelwagen
343 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam € 0,50

In winkelwagen
344 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge € 0,50

In winkelwagen
345 Ik zing en juich € 0,50

In winkelwagen
346 Ik wil zingen van mijn Heiland € 0,50

In winkelwagen
347 Jubilate Deo € 0,50

In winkelwagen
348 Komt, laat ons zingen al te zaam € 0,50

In winkelwagen
349 Lof, eer, aanbidding € 0,50

In winkelwagen
350 Lof, dank en aanbidding zij U € 0,50

In winkelwagen
351 Machtig God, sterke Rots € 0,50

In winkelwagen
352 O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer € 0,50

In winkelwagen
353 Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God € 0,50

In winkelwagen
354 Prijst Hem, prijst Hem € 0,50

In winkelwagen
355 Heer, ik wil U prijzen (Vader God) € 0,50

In winkelwagen
356 Van U wil ik zingen € 0,50

In winkelwagen
357 Vreugde, vreugde, louter vreugde € 0,50

In winkelwagen
358 Verblijdt u, zonen Gods € 0,50

In winkelwagen
359 Als ik opzie naar uw heiligheid € 0,50

In winkelwagen
360 Adoramus te O Christe € 0,50

In winkelwagen
361 Annachoe ro'iem Jesjoea € 0,50

In winkelwagen
362 God is in ons midden € 0,50

In winkelwagen
363 Gij zijt waardig € 0,50

In winkelwagen
364 Heerlijk is uw Naam € 0,50

In winkelwagen
365 Hoog en verheven Messias € 0,50

In winkelwagen
366 Heilig aanschijn van het Lam € 0,50

In winkelwagen
367 Ik wil komen en knielen aan uw voeten € 0,50

In winkelwagen
368 Jezus, Jezus, Koning vol glorie € 0,50

In winkelwagen
369 Jezus, heilige, gezalfde Heer € 0,50

In winkelwagen
370 Kadosj € 0,50

In winkelwagen
371 Mijn Jezus, ik houd van U € 0,50

In winkelwagen
372 Mijn Jezus, mijn Redder (Juich voor de Heer) € 0,50

In winkelwagen
373 U bent het lied van mijn hart € 0,50

In winkelwagen
374 O Heer, mijn God € 0,50

In winkelwagen
375 O Heer, mijn God, ik open mijn hart voor U € 0,50

In winkelwagen
376 Abba, Vader € 0,50

In winkelwagen
377 U bid ik aan, o macht der liefde € 0,50

In winkelwagen
378 Vader, ik aanbid U € 0,50

In winkelwagen
379 Waardig, o waardig bent U Heer € 0,50

In winkelwagen
380 Wij eren en aanbidden U € 0,50

In winkelwagen
381 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam € 0,50

In winkelwagen
382 Heer, uw licht en Uw liefde schijnen/ Lord, the light of your love is shining € 0,50

In winkelwagen
383 Hij is de God, de waarachtige God € 0,50

In winkelwagen
384 It only takes a spark / Een vonk is al genoeg € 0,50

In winkelwagen
385 Laat je licht helder schijnen/Keep your light € 0,50

In winkelwagen
386 Jesus is the answer € 0,50

In winkelwagen
387 Laat mij zijn een instrument € 0,50

In winkelwagen
388 Laat heel de wereld het zien € 0,50

In winkelwagen
389 Maak mij een vredestichter, Heer € 0,50

In winkelwagen
390 Maak ons tot een stralend licht voor de volken € 0,50

In winkelwagen
391 Toont de mensen zonder vrezen € 0,50

In winkelwagen
392 Tot zijn eer en heerlijkheid € 0,50

In winkelwagen
393 Wij gaan op weg met brandend hart € 0,50

In winkelwagen
394 Wij zijn Gods kind'ren € 0,50

In winkelwagen
395 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? € 0,50

In winkelwagen
396 Grijp toch de kansen € 0,50

In winkelwagen
397 Handen naar boven om de Heer te loven € 0,50

In winkelwagen
398 Handen heb je om te geven € 0,50

In winkelwagen
399 Ik was hongerig € 0,50

In winkelwagen
400 O Heiland, trouwe Heer € 0,50

In winkelwagen
401 Wij willen gaven delen € 0,50

In winkelwagen
402 Toen Ik naar mijn naaste zocht € 0,50

In winkelwagen
403 De aarde is vervuild € 0,50

In winkelwagen
404 De woestijn zal bloeien € 0,50

In winkelwagen
405 Dat eens de Heer zal komen € 0,50

In winkelwagen
406 Eens zal op de grote morgen € 0,50

In winkelwagen
407 Hij komt, Hij komt, Hij is Koning € 0,50

In winkelwagen
408 Hosanna, hosanna de Koning komt € 0,50

In winkelwagen
409 Ik zie een poort wijd open staan € 0,50

In winkelwagen
410 Jeruzalem € 0,50

In winkelwagen
411 Jezus leeft in eeuwigheid € 0,50

In winkelwagen
412 Kom, Leeuw van Juda € 0,50

In winkelwagen
413 Lichtstad met uw paarlen poorten € 0,50

In winkelwagen
414 Maranatha (Watson) € 0,50

In winkelwagen
415 Sjalom ha Masjieach € 0,50

In winkelwagen
416 Spoedig zal komen de hemelse Heer € 0,50

In winkelwagen
417 Zegen, aanbidding € 0,50

In winkelwagen
418 Advent is dromen € 0,50

In winkelwagen
419 Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij € 0,50

In winkelwagen
420 Als je bidt zal Hij je geven € 0,50

In winkelwagen
421 Ben je groot of ben je klein € 0,50

In winkelwagen
422 Als je geen liefde hebt voor elkaar € 0,50

In winkelwagen
423 De grote mensen durven niet € 0,50

In winkelwagen
424 Amen, Jezus is mijn vriend € 0,50

In winkelwagen
425 Dit is de dag, die de Heer ons geeft € 0,50

In winkelwagen
426 Dank U voor de wond'ren € 0,50

In winkelwagen
427 De Heer is waarlijk opgestaan € 0,50

In winkelwagen
428 Dit is mijn hand en dat mijn voet € 0,50

In winkelwagen
429 Een rivier vol van vrede € 0,50

In winkelwagen
430 Een wijs man € 0,50

In winkelwagen
431 Er is geen plaats € 0,50

In winkelwagen
432 From the rising of the sun € 0,50

In winkelwagen
Resultaten 301 - 450 van 527

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek