Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

zzcat_plaatje_150_psalmen

150 Psalmen uit het LIEDBOEK VOOR DE KERKEN 1973 in kleurmuziek

U kunt kiezen uit de samengestelde pakketten en daaronder alle losse kleurmuziek titels.

Op www.onbeperktgeloven.nl vindt je informatie en wordt tegemoet gekomen aan vragen die kunnen leven als het gaat om geloven en mensen met een (soms ernstige) verstandelijke beperking. Zij richten zich daarbij zowel op de mens met een beperking en hun omgeving, als op de geloofsgemeenschappen. Van harte aanbevolen !

Product Prijs
Pakket 1: 75 Psalmen nr. 1-75 uit het Liedboek voor de Kerken 1973 (0,20 per lied) € 15,00

In winkelwagen
Pakket 2: 75 Psalmen nr. 76-150 uit het Liedboek voor de Kerken 1973 (0,20 per lied) € 15,00

In winkelwagen
Pakket 3: alle 150 Psalmen nr. 1-150 uit het Liedboek voor de Kerken 1973 ( 0,15 per lied) € 22,50

In winkelwagen
1 Gezegend hij, die in der bozen raad € 0,50

In winkelwagen
2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch € 0,50

In winkelwagen
3 O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld € 0,50

In winkelwagen
4 Laat als ik roep mij op U hopen € 0,50

In winkelwagen
5 Laat mij, mijn Koning tot U spreken € 0,50

In winkelwagen
6 Heer, toon mij uw genade € 0,50

In winkelwagen
7 Here mijn God, Gij hoedt mijn leven € 0,50

In winkelwagen
8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven € 0,50

In winkelwagen
9 Met heel mijn hart zing ik uw eer € 0,50

In winkelwagen
10 Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt? € 0,50

In winkelwagen
11 Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen € 0,50

In winkelwagen
12 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken € 0,50

In winkelwagen
13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij? € 0,50

In winkelwagen
14 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' € 0,50

In winkelwagen
15 Wie zult Gij noden in uw tent € 0,50

In winkelwagen
16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God € 0,50

In winkelwagen
17 Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht € 0,50

In winkelwagen
18 Ik heb U lief van ganser harte, Here € 0,50

In winkelwagen
19 De hemel roemt de Heer € 0,50

In winkelwagen
20 Moge de Heer u antwoord geven € 0,50

In winkelwagen
21 O Heer, de koning is verheugd € 0,50

In winkelwagen
22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij € 0,50

In winkelwagen
23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken € 0,50

In winkelwagen
24 De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein € 0,50

In winkelwagen
25 Heer, ik hef mijn hart en handen € 0,50

In winkelwagen
26 O Heer, op wie ik pleit € 0,50

In winkelwagen
27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! € 0,50

In winkelwagen
28 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here! € 0,50

In winkelwagen
29 Gij die hoog verheven zijt € 0,50

In winkelwagen
30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd € 0,50

In winkelwagen
31 Op U vertrouw ik, Heer der Heren € 0,50

In winkelwagen
32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven € 0,50

In winkelwagen
33 Kom nu met zang en roer de snaren € 0,50

In winkelwagen
34 Ik loof de Heer altijd € 0,50

In winkelwagen
35 Twist, Here, met mijn twisters, strijd € 0,50

In winkelwagen
36 De zonde die de zondaars vleit € 0,50

In winkelwagen
37 Wees niet afgunstig op de goddeloze € 0,50

In winkelwagen
38 Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren € 0,50

In winkelwagen
39 Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg € 0,50

In winkelwagen
40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht € 0,50

In winkelwagen
41 Heil hem die de geringe helpt in nood € 0,50

In winkelwagen
42 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht € 0,50

In winkelwagen
43 O God, kom mijn geding beslechten € 0,50

In winkelwagen
44 Heer, wat de vaderen vertelden € 0,50

In winkelwagen
45 Met luider stem breng ik de koning hulde € 0,50

In winkelwagen
46 God is een toevlucht te allen tijde € 0,50

In winkelwagen
47 Volken wees verheugd € 0,50

In winkelwagen
48 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt € 0,50

In winkelwagen
49 Bewoners van de wijde wereld, hoor € 0,50

In winkelwagen
50 De Heer die leeft, de God der goden spreekt € 0,50

In winkelwagen
51 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht € 0,50

In winkelwagen
52 Waarom toch het kwaad zo te prijzen € 0,50

In winkelwagen
53 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' € 0,50

In winkelwagen
54 O God, verlos mij door uw naam! € 0,50

In winkelwagen
55 God, laat mij smekend tot U treden € 0,50

In winkelwagen
56 Wees mij genadig, Heer, want een geweld € 0,50

In winkelwagen
57 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij € 0,50

In winkelwagen
58 Gij hoge raad, bijeengekomen € 0,50

In winkelwagen
59 Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden € 0,50

In winkelwagen
60 O God, die ons verstoten had € 0,50

In winkelwagen
61 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken € 0,50

In winkelwagen
62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer € 0,50

In winkelwagen
63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat € 0,50

In winkelwagen
64 Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen! € 0,50

In winkelwagen
65 De stilte zingt U toe, o Here € 0,50

In winkelwagen
66 Breek, aarde, uit in jubelzangen € 0,50

In winkelwagen
67 God zij ons gunstig en genadig € 0,50

In winkelwagen
68 God richt zich op, de vijand vlucht € 0,50

In winkelwagen
69 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt € 0,50

In winkelwagen
70 Haast U om mij te redden, God! € 0,50

In winkelwagen
71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede € 0,50

In winkelwagen
72 Geef, Heer, de koning uwe rechten € 0,50

In winkelwagen
73 Ja, God is goed voor Israël € 0,50

In winkelwagen
74 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos € 0,50

In winkelwagen
75 U alleen, U loven wij € 0,50

In winkelwagen
76 God wordt geëerd in Israël € 0,50

In winkelwagen
77 Roepend om gehoor te vinden € 0,50

In winkelwagen
78 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen € 0,50

In winkelwagen
79 O God, nu zijn de heidenen gekomen € 0,50

In winkelwagen
80 O God van Jozef, leid ons verder € 0,50

In winkelwagen
81 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! € 0,50

In winkelwagen
82 God staat in 't midden van de goden € 0,50

In winkelwagen
83 Zwijg niet, o God, verhef uw woord € 0,50

In winkelwagen
84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer € 0,50

In winkelwagen
85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer € 0,50

In winkelwagen
86 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden € 0,50

In winkelwagen
87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede € 0,50

In winkelwagen
88 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt € 0,50

In winkelwagen
89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied € 0,50

In winkelwagen
90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen € 0,50

In winkelwagen
91 Heil hem wien God een plaats bereidt € 0,50

In winkelwagen
92 Waarlijk, dit is rechtvaardig € 0,50

In winkelwagen
93 De Heer is Koning, Hij regeert altijd € 0,50

In winkelwagen
94 Verschijn in lichtglans, God der wrake! € 0,50

In winkelwagen
95 Steek nu voor God de loftrompet € 0,50

In winkelwagen
96 Zing voor de Heer op nieuwe wijze € 0,50

In winkelwagen
97 Groot Koning is de Heer € 0,50

In winkelwagen
98 Zing een nieuw lied voor God de Here € 0,50

In winkelwagen
99 God is Koning € 0,50

In winkelwagen
100 Juich Gode toe, bazuin en zing € 0,50

In winkelwagen
101 Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen € 0,50

In winkelwagen
102 Heer, hoor mijn gebed, laat blijken € 0,50

In winkelwagen
103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren € 0,50

In winkelwagen
104 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht € 0,50

In winkelwagen
105 Loof God de Heer, en laat ons blijde € 0,50

In winkelwagen
106 Loof nu de Heer, want Hij is goed € 0,50

In winkelwagen
107 Gods goedheid houdt ons staande € 0,50

In winkelwagen
108 Mijn hart is, Heer in U gerust € 0,50

In winkelwagen
109 God die ik loof te allen tijde € 0,50

In winkelwagen
110 De Here God heeft tot mijn heer gesproken € 0,50

In winkelwagen
111 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem € 0,50

In winkelwagen
112 God zij geloofd en hoog geprezen € 0,50

In winkelwagen
113 Prijs, halleluja, prijs de Heer € 0,50

In winkelwagen
114 Toen Israël uit Egypteland ging € 0,50

In winkelwagen
115 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd € 0,50

In winkelwagen
116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer € 0,50

In winkelwagen
117 Loof, alle volken, loof de Heer € 0,50

In winkelwagen
118 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen € 0,50

In winkelwagen
119 Welzalig wie de rechte wegen gaan € 0,50

In winkelwagen
120 Ik hief mijn stem in vrees en beven € 0,50

In winkelwagen
121 Ik sla mijn ogen op en zie € 0,50

In winkelwagen
122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij € 0,50

In winkelwagen
123 Tot U, die zetelt in de hemel hoog € 0,50

In winkelwagen
124 Laat Israël nu zeggen blij van geest € 0,50

In winkelwagen
125 Wie op de Here God vertrouwen € 0,50

In winkelwagen
126 Toen God de Heer uit 's vijands macht € 0,50

In winkelwagen
127 Wanneer de Heer het huis niet bouwt € 0,50

In winkelwagen
128 Welzalig is een ieder die God van harte vreest € 0,50

In winkelwagen
129 Zij hebben immer van mijn jeugd af aan € 0,50

In winkelwagen
130 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer € 0,50

In winkelwagen
131 O Heer, er is geen trots in mij € 0,50

In winkelwagen
132 Heer, denk aan David en zijn eed € 0,50

In winkelwagen
133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen € 0,50

In winkelwagen
134 Gij dienaars aan de Heer gewijd € 0,50

In winkelwagen
135 Halleluja! loof de Heer € 0,50

In winkelwagen
136 Loof de Heer, want Hij is goed € 0,50

In winkelwagen
137 Aan Babels stromen zaten wij gevangen € 0,50

In winkelwagen
138 loof ik, Heer, met hart en ziel € 0,50

In winkelwagen
139 Heer, die mij ziet zoals ik ben € 0,50

In winkelwagen
140 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven € 0,50

In winkelwagen
141 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken € 0,50

In winkelwagen
142 Tot God de Heer hief ik mijn stem € 0,50

In winkelwagen
143 O Here, hoor naar mijn gebeden € 0,50

In winkelwagen
144 Gezegend zij de Heer, die te allen tijde € 0,50

In winkelwagen
145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal € 0,50

In winkelwagen
146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here € 0,50

In winkelwagen
147 Lof zij de Heer, goed is het leven € 0,50

In winkelwagen
Resultaten 1 - 150 van 153

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek