Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

Pakket 3: 127 liederen nr. 256-383 uit de Evangelische Liedbundel 2005

plaatje_pakket_3_evang_liedbundel
€ 49,50 • 256 Kyrie eleison (Russisch Orthodox)
 • 257 Vader, U zij glorie
 • 258 Er zij de God in de hemel
 • 259 Gloria in exelsis Deo
 • 260 Wij kiezen voor de vrijheid
 • 261 Aan Uw voeten Heer
 • 262 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
 • 263 Door de wereld gaat een woord
 • 264 Licht en wijsheid
 • 265 Alleluia
 • 266 Offer glorie en lofzang
 • 267 U komt de lof toe
 • 268 Magnificat (Taizé)
 • 269 Wij leggen onze gaven
 • 270 Ga nu heen in vrede
 • 271 De HEER zegene u
 • 272 De HERE zegene en behoede u
 • 273 Amen (lied)
 • 274a Ik geloof in God de Vader (van Westering)
 • 275 'k Heb geloofd en daarom zing ik
 • 276 Ik geloof in God, de Vader, Schepper
 • 277 Naam van Jezus, erewoord
 • 278 Laat de kind'ren tot mij komen
 • 279 Wij blijven geloven
 • 280 Kind, wij dragen je op handen
 • 281 Mijn lieve kleine kindje
 • 282 Zijt gij gedoopt in Christus' dood
 • 283 Christus die verrezen is
 • 284 Eet het brood met mij
 • 285 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren
 • 286 Gedachtenis aan Jezus
 • 287 Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer
 • 288 Heilig, heilig heilig, Heer
 • 289 Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is
 • 290 Het brood dat ons voor ogen staat
 • 291 Wat ik neem en eet als brood
 • 292 Ik zal er zijn voor jou
 • 293 Wees welkom al gij heiligen van ouds
 • 294 Wie kent er niet het oud verhaal
 • 295 Wij worden genodigd aan tafel te gaan
 • 296 Bleibet hier
 • 297 Hier in uw heiligdom
 • 298 Ik kom in Uw heiligdom binnen
 • 299 Welk een vriend is onze Jezus
 • 300 Mon âme se repose
 • 301 Heer, Gij hebt dit lieve leven, ons gegeven
 • 302 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
 • 303 Heer, ontferm U over ons
 • 304 Vader, vol van vrees en schaamte
 • 305 Jezus Christus, Heer en Hoofd
 • 306 O Heer, de nacht komt over ons
 • 307 Wij die met eigen ogen
 • 308 Doorgrond mijn hart
 • 309 Geef mij uw licht
 • 310 Geest van God, maak in dit uur
 • 311 Heer, doorgrond mijn hart
 • 312 Jezus vol liefde
 • 313 Heer, ik geef m' aan U volkomen
 • 314 Maak mij rein voor U
 • 315 U die mij geschapen hebt
 • 316 O God, die mij hebt vrijgekocht
 • 317 O Heer, kom met uw stille kracht
 • 318 Voor de allerhoogste Heer
 • 319a Heer, ontferm U (ELB)
 • 319b Heer, onze God
 • 319c Kyrie eleison (ELB)
 • 320 Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen
 • 321 Dank U, Vader in de hemel
 • 322 Heer, wij brengen onze kinderen bij U
 • 323 Laat uw vlam steeds branden
 • 324 Laten wij met vreugde en dankbaarheid zingen
 • 325 Onze Vader in de Hemel
 • 326 Van 't westen daalt het avondrood
 • 327a Tel uw zegeningen
 • 327b Ja onze God is een God die gebeden verhoort
 • 328 Breng dank aan de Eeuwige
 • 329 Heer 'k wil U danken, U loven en prijzen
 • 330 Wij zijn met heel ons hart bij U
 • 331 Bless the Lord, my soul / Prijs de Heer, mijn ziel
 • 332 Baroech Haba beSjeem Adonaj
 • 333 Blessed be the Lord God
 • 334 Eer aan de Vader
 • 335 Geef eer aan God in de hoge
 • 336 Geprezen zij God op zijn heilige troon
 • 337 Glorie, glorie, glorie aan het Lam
 • 338 God is goed, komt zingt en jubelt
 • 339 God woont in de lofzang
 • 340 He is the Lord of Glory
 • 341 Heer God, U loven wij
 • 342 Heer, ik prijs Uw grote Naam
 • 343 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 • 344 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
 • 345 Ik zing en juich
 • 346 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • 347 Jubilate Deo
 • 348 Komt, laat ons zingen al te zaam
 • 349 Lof, eer, aanbidding
 • 350 Lof, dank en aanbidding zij U
 • 351 Machtig God, sterke Rots
 • 352 O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer
 • 353 Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God
 • 354 Prijst Hem, prijst Hem
 • 355 Heer, ik wil U prijzen (Vader God)
 • 356 Van U wil ik zingen
 • 357 Vreugde, vreugde, louter vreugde
 • 358 Verblijdt u, zonen Gods
 • 359 Als ik opzie naar uw heiligheid
 • 360 Adoramus te O Christe
 • 361 Annachoe ro'iem Jesjoea
 • 362 God is in ons midden
 • 363 Gij zijt waardig
 • 364 Heerlijk is uw Naam
 • 365 Hoog en verheven Messias
 • 366 Heilig aanschijn van het Lam
 • 367 Ik wil komen en knielen aan uw voeten
 • 368 Jezus, Jezus, Koning vol glorie
 • 369 Jezus, heilige, gezalfde Heer
 • 370 Kadosj
 • 371 Mijn Jezus, ik houd van U
 • 372 Mijn Jezus, mijn Redder (Juich voor de Heer)
 • 373 U bent het lied van mijn hart
 • 374 O Heer, mijn God
 • 375 O Heer, mijn God, ik open mijn hart voor U
 • 376 Abba, Vader
 • 377 U bid ik aan, o macht der liefde
 • 378 Vader, ik aanbid U
 • 379 Waardig, o waardig bent U Heer
 • 380 Wij eren en aanbidden U
 • 381 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
 • 382 Heer, uw licht en Uw liefde schijnen/ Lord, the light of your love is shining
 • 383 Hij is de God, de waarachtige God

  Totaal 132 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 26,5 Mb

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek