Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

Pakket 4: 127 liederen nr. 384-509 uit de Evangelische Liedbundel 2005

plaatje_pakket_4_evang_liedbundel
€ 49,50 • 384 It only takes a spark / Een vonk is al genoeg
 • 385 Laat je licht helder schijnen/Keep your light
 • 386 Jesus is the answer
 • 387 Laat mij zijn een instrument
 • 388 Laat heel de wereld het zien
 • 389 Maak mij een vredestichter, Heer
 • 390 Maak ons tot een stralend licht voor de volken
 • 391 Toont de mensen zonder vrezen
 • 392 Tot zijn eer en heerlijkheid
 • 393 Wij gaan op weg met brandend hart
 • 394 Wij zijn Gods kind'ren
 • 395 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
 • 396 Grijp toch de kansen
 • 397 Handen naar boven om de Heer te loven
 • 398 Handen heb je om te geven
 • 399 Ik was hongerig
 • 400 O Heiland, trouwe Heer
 • 401 Wij willen gaven delen
 • 402 Toen Ik naar mijn naaste zocht
 • 403 De aarde is vervuild
 • 404 De woestijn zal bloeien
 • 405 Dat eens de Heer zal komen
 • 406 Eens zal op de grote morgen
 • 407 Hij komt, Hij komt, Hij is Koning
 • 408 Hosanna, hosanna de Koning komt
 • 409 Ik zie een poort wijd open staan
 • 410 Jeruzalem
 • 411 Jezus leeft in eeuwigheid
 • 412 Kom, Leeuw van Juda
 • 413 Lichtstad met uw paarlen poorten
 • 414 Maranatha (Watson)
 • 415 Sjalom ha Masjieach
 • 416 Spoedig zal komen de hemelse Heer
 • 417 Zegen, aanbidding
 • 418 Advent is dromen
 • 419 Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 • 420 Als je bidt zal Hij je geven
 • 421 Ben je groot of ben je klein
 • 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar
 • 423 De grote mensen durven niet
 • 424 Amen, Jezus is mijn vriend
 • 425 Dit is de dag, die de Heer ons geeft
 • 426 Dank U voor de wond'ren
 • 427 De Heer is waarlijk opgestaan
 • 428 Dit is mijn hand en dat mijn voet
 • 429 Een rivier vol van vrede
 • 430 Een wijs man
 • 431 Er is geen plaats
 • 432 From the rising of the sun
 • 433 God die alles maakte
 • 434a/b God zal met ons zijn
 • 435 'k Heb Jezus nodig heel mijn leve
 • 436 Hé, jij daar, heb je 't al gehoord
 • 437 Het gaat niet zomaar één-twee-drie
 • 438 Ho! Stop! Sta eens even stil
 • 439 Hoger dan de blauwe luchten
 • 440 Hoor, de vogels zingen weer
 • 441 I found the happy side of life
 • 442 Ik draag de wapenrusting van God
 • 443 Ik volg de Heer
 • 444 Ik zegen jou in Jezus' Naam
 • 445 Ik zag een kuikentje
 • 446 Ik zit op het puntje van mijn stoel
 • 447 Is je deur nog op slot?
 • 448 Je hoeft niet bang te zijn
 • 449 Jericho
 • 450 Zie hoe groot Jezus' liefde is (Jesus' love is very wonderful)
 • 451 Jezus houdt van alle kleine kinderen
 • 452 Jezus is de goede Herder
 • 453 Jozef zoekt zijn grote broers
 • 454 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
 • 455 Kijk daar: een metselaar
 • 456 Kijk eens om je heen
 • 457 Klein, klein kindje
 • 458 Laat zo je licht maar schijnen
 • 459 Lees je bijbel, bid elke dag
 • 460 Komt laat ons zingen vandaag
 • 461 Liefde, blijdschap, vrede
 • 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
 • 463 Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer
 • 464 Noach kreeg opdracht
 • 465 Mijn zegen krijg je mee
 • 466 Onze Vader, die in de hemelen zijt
 • 467 Vanwaar de zon opgaat
 • 468 Sta 's even op
 • 469 Wil je wel geloven
 • 470 We hebben allemaal wat
 • 471 Weet je dat de Vader je kent? (Parel in Gods hand)
 • 472 Weet je 't niet
 • 473 Who's the King of the jungle
 • 474 Zet je voet maar op het water
 • 475 Wij zullen opstaan
 • 476 Zie de zon, zie de maan
 • 477 Zomaar te gaan met een stok in je hand
 • 478 Zing, zing, zingen maakt blij
 • 479 Zoals klei in de hand van de pottenbakker
 • 480 Be bold, be strong
 • 481 Come, let us sing
 • 482 Bron van levend water (Let your living water flow)
 • 483 Don't build your house on the sandy land
 • 484 Eenmaal zal de hemel zingen
 • 485 Early in the morning
 • 486 God's not dead
 • 487 Groot en machtig is Hij
 • 488 Hallowed be
 • 489 He's got de whole world
 • 490 In my life, Lord
 • 491 Ik leef met u (I walk by faith)
 • 492 I will celebrate
 • 493 Ik wil U prijzen Heer (I want to praise You)
 • 494 Jong en oud
 • 495 King of kings and Lord of lords
 • 496 Little by little
 • 497 Love the Lord, your God
 • 498 Mijn hoop is op U, Heer
 • 499 Machtig is de naam van de Heer (Blessed be the Name of the Lord)
 • 500 More love, more power
 • 501 Vrede van God
 • 502 Maak ons een leger (Raise up an army)
 • 503 Soon and Very Soon
 • 504 Vrede, vriendschap, vreugde, vrijheid
 • 505 We shall overcome
 • 506 We are marching
 • 507 Wees, blij, want Hij, Koning Jezus
 • 508 When I see the stars that shine above
 • 509 You laid aside your majesty / U legde af uw majesteit

  Totaal  128 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 32 Mb

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek